Οικοσελίδα

Η έρευνα HBSC αποτελεί μία διακρατική έρευνα για τη συμπεριφορά εφήβων (11-16 ετών) σε σχέση με θέματα υγείας και η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για θέματα υγείας των εφήβων, η οποία υιοθετεί τη θέση ότι η υγεία περικλείει φυσικές, κοινωνικές αλλά και συναισθηματικές πτυχές.

Η έρευνα ασχολείται με σημαντικούς τομείς της ζωής των εφήβων, όπως το οικογενειακό, κοινωνικοοικονομικό και σχολικό περιβάλλον, τις σχέσεις με τους συνομήλικους και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσω διαδικτύου καθώς και το αίσθημα του ανήκειν σε κάποια κοινωνική ομάδα. Εξετάζει επίσης συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία όπως, τις συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τον εκφοβισμό στο σχολείο κλπ. 

Η έρευνα λαμβάνει χώρα από το 1983 σε περισσότερες από 45 χώρες στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Η έρευνα πραγματοποιείται στην Κύπρο για πρώτη φορά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το Υπουργείο Υγείας. 

Στην πιλοτική φάση της έρευνας θα συμμετέχει δείγμα 900 μαθητών ηλικίας 11,5, 13,5 και 15,5 ετών. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου που χορηγείται ηλεκτρονικά εντός σχολικού χρόνου. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην έρευνα είναι προαιρετική.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ανώνυμου ερωτηματολογίου είναι ανώνυμα και άκρως εμπιστευτικά και διαβιβάζονται στην κοινοπραξία που συντονίζει την έρευνα.

 

 

Τελευταία Νέα