Οικοσελίδα

Η έρευνα HBSC αποτελεί μία διακρατική έρευνα για τη συμπεριφορά εφήβων (11-16 ετών) σε σχέση με θέματα υγείας και η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για θέματα υγείας των εφήβων, η οποία υιοθετεί τη θέση ότι η υγεία περικλείει φυσικές, κοινωνικές αλλά και συναισθηματικές πτυχές.

Η έρευνα ασχολείται με σημαντικούς τομείς της ζωής των εφήβων, όπως το οικογενειακό, κοινωνικοοικονομικό και σχολικό περιβάλλον, τις σχέσεις με τους συνομήλικους και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσω διαδικτύου καθώς και το αίσθημα του ανήκειν σε κάποια κοινωνική ομάδα. Εξετάζει επίσης συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία όπως, τις συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τον εκφοβισμό στο σχολείο κλπ. 

Η έρευνα λαμβάνει χώρα από το 1983 σε 50 χώρες στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με το Υπουργείο Υγείας. 

Η Πιλοτική Έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018 και σε αυτήν συμμετείχαν 1092 μαθητές/μαθήτριες από 61 δημόσια σχολεία (61 τμήματα).

Η Κύρια Έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022 με τη συμμετοχή 4818 μαθητών/μαθητριών από συνολικά 212 σχολεία (276 τμήματα), τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χορήγηση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μαθητή/μαθήτριας. Έγινε, επίσης, χορήγηση ερωτηματολογίου σχολείου (200 σχολεία).

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω του ανώνυμου ερωτηματολογίου είναι ανώνυμα και άκρως εμπιστευτικά και διαβιβάστηκαν στην κοινοπραξία που συντονίζει την έρευνα.

Τελευταία Νέα