Οικοσελίδα

Η έρευνα HBSC αποτελεί μία διακρατική έρευνα για τη συμπεριφορά εφήβων (11-16 ετών) σε σχέση με θέματα υγείας και η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για θέματα υγείας των εφήβων, η οποία υιοθετεί τη θέση ότι η υγεία περικλείει φυσικές, κοινωνικές αλλά και συναισθηματικές πτυχές.

Η έρευνα ασχολείται με σημαντικούς τομείς της ζωής των εφήβων, όπως το οικογενειακό, κοινωνικοοικονομικό και σχολικό περιβάλλον, τις σχέσεις με τους συνομήλικους και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσω διαδικτύου καθώς και το αίσθημα του ανήκειν σε κάποια κοινωνική ομάδα. Εξετάζει επίσης συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία όπως, τις συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τον εκφοβισμό στο σχολείο κλπ. 

Η έρευνα λαμβάνει χώρα από το 1983 σε 50 χώρες στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Στην Κύπρο πραγματοποιείται για πρώτη φορά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθηλητισμού και Νεολαίας με το Υπουργείο Υγείας. 

Στην έρευνα θα συμμετέχει δείγμα 4500 μαθητών ηλικίας 11,5, 13,5 και 15,5 ετών. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2021 και θα πραγματοποιηθεί  με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου που θα χορηγείται ηλεκτρονικά εντός σχολικού χρόνου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ανώνυμου ερωτηματολογίου είναι ανώνυμα και άκρως εμπιστευτικά και διαβιβάζονται στην κοινοπραξία που συντονίζει την έρευνα.

 

Τελευταία Νέα