Εθνικό Κέντρο HBSC

Η Έρευνα HBSC συντονίζεται στην Κύπρο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

 

Εθνική Συντονίστρια (NPM):

Γιασεμίνα Καραγιώργη

email: karagiorgi.y@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402317

 

Ομάδα συντονισμού:

1. Μοδεστίνα Μοδέστου

email: modestou.m@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402456

 

2. Χριστιάνα Νικολάου

email: nicolaou.c@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402458