Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Εθνικό Κέντρο  HBSC

Κέντρο Εκπαιδευτκής Έρευνας και Αξιολόγησης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 40 Λεωφ. Μακεδονίας
2238, Λατσιά

T: 22 402388
F: 22 560118

 

Ιστοχώρος: http://keea-hbsc.pi.ac.cy/hbsc

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hbsc_schools@cyearn.pi.ac.cy